aktum
| 25 lutego 2014 ]

Ciało, które jest (o)sobą

Ciało – płeć – tożsamość – granice – feminizm… Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na dyskusję o współczesnym rozumieniu ciała i człowieka przez pryzmat kultury i teologii. Będzie to spotkanie wokół najnowszej książki prof. Jarosława Kupczaka OP „Teologiczna semantyka płci”.

Antropologiczna refleksja nad ciałem, kobiecy wymiar Stworzenia, ojcostwo i macierzyństwo według Wojtyły, a problem detronizacji ojca, feminizm egalitarny a feminizm różnicy, to tylko niektóre z punktów, których będzie dotyczyć dyskusja.

Książka uzasadnia tezę, że w objawieniu biblijnym płeć jest podstawowym alfabetem, za pomocą którego Bóg mówi o sobie samym. Różnica płci wskazuje na tajemnicę Trójjedynego Boga. Unieważnienie i relatywizacja różnicy płci w dzisiejszej kulturze może stwarzać poważny problem dla procesu orzekania o sobie samym i o Bogu. Czy jednak tezy stawiane w książce dominikanina mogą pomóc dzisiejszemu społeczeństwu w postrzeganiu spraw płciowości, teorii gender, ról społecznych oraz odwiecznego planu Boga względem człowieka? O to spierać się będą goście tego spotkania:

– sam autor, o. prof. Jarosław Kupczak (UPJPII);
– dr Arleta Galant (IP Uniwersytet Szczeciński)
– dr Aneta Gawkowska (ISNS UW);
– dr Maria Chodyko (WFCh UKSW).

Debatę poprowadzi red. Ewa Karabin („Więź”, „Dywiz”).

Data: 27 lutego 2014, 19.00
Miejsce: 1Piętro, ul. Foksal 11, Warszawa, lok. 30

Dyskusję zapowiada rozmowa Ewy Karabin i Marcina Nowaka: