aktum
| 2 kwietnia 2016 ]

Co nam po miłosierdziu?

Miłosierdzie i jego rola we współczesnym świecie będzie tematem cyklu spotkań na 1Piętrze. Rozpocznie się on rozmową rabina Michaela Schudricha oraz przełożonego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego o. Pawła Kozackiego OP „Czy my wiemy co to znaczy? O duchowym wymiarze miłosierdzia” (7 kwietnia, godz. 18.30).

Kolejne tematy dyskusji w ramach cyklu to: „Jak leczy miłość? O terapeutycznym wymiarze miłosierdzia” oraz „Jak działa miłość? O społecznym wymiarze miłosierdzia”. Po części teoretycznej zaplanowane są spotkania z praktykami miłosierdzia, którzy z wypełniania uczynków miłosierdzia uczynili istotną część swojego życia.

Głównym celem spotkań jest refleksja nad fenomenem miłosierdzia i próba ukazania roli, jaką może odgrywać miłosierdzie w życiu osoby i wspólnoty. Będzie to próba zerwania ze stereotypem tkliwości i naiwności, jaki niekiedy wiąże się z duchowością Bożego Miłosierdzia i św. Faustyną. Organizatorzy z Centrum Myśli Jana Pawła II chcą pokazać, że chrześcijańskie miłosierdzie to nie piękna teoria, ale konkret codzienności, który wyraża się w postawie i uczynkach wobec drugiego człowieka.

DIAGNOZA.CZLOWIEKA.00