dzialamy
| 19 listopada 2014 ]

Dwa skrzydła, dwie pokusy

Fragment artykułu Ewy Kiedio „Dwa skrzydła, dwie pokusy”. Całość na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Z dokumentem „Relatio” pozostajemy na najbliższy rok – kolejny Synod o rodzinie zaplanowany jest na 4-25 października 2015. Papież wzywał biskupów, by był to rok wytężonej pracy nad tym tematem.

Czego możemy spodziewać się w Polsce? Abp Stanisław Gądecki zapowiedział dyskusje w Konferencji Episkopatu Polski, na uniwersytetach, wydziałach teologicznych. Najważniejsze jednak, aby na ustnych zapewnieniach nie zakończył się projekt dyskusji na poziomie parafii. Miało do nich dojść już przed tegorocznym Synodem, w związku z tzw. ankietą synodalną. Nie dało się jednak wówczas dostrzec istotnego ruchu w tym kierunku, by do rozmowy włączyć „zwykłych katolików”, tj. wiernych świeckich, nie tylko utytułowanych i należących do rad parafialnych.

Wprawdzie z powodów logistycznych nie jest możliwe, żeby każdy z tych głosów dotarł do Watykanu, czy choćby do biskupa, niemniej sama rozmowa księży i ich parafian na temat rodziny miałaby swoją wartość. Zwłaszcza gdyby, tak jak Franciszek przed Synodem, poprosić ludzi, by szczerze mówili, co myślą.