aktum
| 13 listopada 2013 ]

Ecce homo

W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej rozpocznie się 19 listopada całoroczny cykl wykładów na temat wizji człowieka w kulturze pt. „Ecce homo”. Organizatorzy zapowiadają go tak:

Słowa te pochodzą z Ewangelii św. Jana 19,5 w łacińskim tłumaczeniu Wulgaty św. Hieronima. Wypowiedział je Piłat, ukazując tłumom umęczonego Chrystusa. Termin Ecce homo wszedł do zachodniej ikonografii na oznaczenie obrazu ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Organizatorzy wykładów posłużyli się tymi słowami, wyrywając je niejako z biblijnego kontekstu, aby postawić pytanie o wizję człowieka w kulturze europejskiej i zestawić ją z innymi kulturami. Ponieważ najgłębsze odpowiedzi na pytania antropologiczne przynoszą filozofia, religia i sztuka, przeto spróbujemy zastanowić się, jakich odpowiedzi na pytanie o człowieka udzielają kultury i religie świata: starożytność grecka i rzymska, chrześcijaństwo – w jego wariancie bizantyńskim i łacińskim – oraz buddyzm i islam. Rozważania będą włączone w cztery bloki tematyczne: artystyczny, filozoficzny, teologiczny i kulturowy. Wykłady będą prowadzić historycy sztuki, filozofowie, teolodzy i kulturoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego: ks. prof. Michał Janocha, dr Irina Tatarova, dr Bogna Kosmulska, oraz doktoranci: mgr Łukasz Leonkiewicz, mgr Witali Michalczuk i mgr Krzysztof Smólski.

W tym samym miejscu odbywają się także od kilku lat wykłady o sztuce – w tym roku dotyczą one sztuki współczesnej, a cykl nosi nazwę „Konteksty nowoczesności”. Dywiz uczestniczy w nich od kilku lat i szczerze poleca. Jak pokazały niedawne protesty wokół wystawy w CSW, warto się w tym temacie edukować, choćby po to, żeby swoje niezadowolenie wyrażać merytorycznie.