dzialamy
| 3 czerwca 2016 ]

Gorejące ognisko – czerwcowe 2016. Fotorelacja

Tak było na naszym pierw­szym w tym roku czerw­co­wym, pod kaplicz­ką przy ul. Dzi­kiej, 1 czerw­ca:

Czerwcowe

Czerwcowe

Czerwcowe

Czerwcowe

Fot. Mar­cin Kie­dio