aktum
| 21 października 2015 ]

Homilia – autorytatywny wykład czy zaproszenie do dyskusji

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz Wydawnictwo „Więź”, zapraszają na spotkanie „Homilia – autorytatywny wykład czy zaproszenie do dyskusji”, które odbędzie się 22 października, o godzinie 19:00, w sali KiK przy ul. Freta 20/24A (drugie piętro).

Z autorem książki „Emaus. Tajemnice dnia ósmego”, ks. Andrzejem Dragułą, teologiem, członkiem redakcji „Więzi”, wykładowcą, kierownikiem katedry na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego rozmawiać będzie Sebastian Duda – filozof, teolog , członek redakcji „Więzi” i zespołu Laboratorium „Więzi,” wykładowca Instytutu Badań Literackich PAN, publicysta.

Ksiądz Andrzej Draguła w swojej wydanej w tym roku, intrygującej książce „Emaus. Tajemnice dnia ósmego” słusznie zauważa, że w Łukaszowym opowiadaniu do określenia rozmowy „o wszystkim, co się wydarzyło” użyte zostało greckie słowo „homileo”, od którego pochodzi znany dobrze katolikom wyraz „homilia”. I dodaje, że „homilia – wbrew temu, jak jest obecnie głoszona w naszych kościołach – ze swej natury jest rozmową”.

Ta konstatacja może wydać się̨ dziwna dla tych, którzy sądzą, że kościelne homilie powinny być zamkniętymi miniwykładami, a ich słuchacze powinni milcząco przyjmować to, czego są nauczani przez kościelne autorytety. Co stałoby się jednak, gdybyśmy poszli za sugestią z Łukaszowej Ewangelii i zaczęli traktować ją jako rozmowę, np. jako rozmowę o Bogu, która staje się rozmową z Bogiem.

Homilia