aktum
| 22 października 2014 ]

Ikona − wykłady

Z roku na rok rośnie liczba miejsc, w których podejmowany jest temat ikony − jej piękna i związanej z nią duchowości. Przedstawiamy dwie sprawdzone przez nas propozycje: Studium Chrześcijańskiego Wschodu i Akademia Ikony na ten rok znowu przygotowały program zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Studium Chrześcijańskiego Wschodu wyrusza w tym roku szlakiem „Ścieżek duchowości”, podążając w tej drodze za doświadczonymi przewodnikami. Wśród tematów wykładów m.in. „Sen duszy – czyli o 8 rodzajach złych myśli według Ewagriusza z Pontu”, „Charbel – o przesłaniu Bożym za sprawą świętego mnicha z Libanu” „Doświadczenie modlitwy niewysłuchanej – według Grzegorza z Nysy”, „Pustelnia Optyńska: o hezychazmie raz jeszcze”. Na każde spotkanie Studium składają się dwa wykłady odbywające się w wybrane soboty (od 14.30 do 17.45) oraz medytacja w klasztornej kaplicy (od 18.00 do 18.45). Z dokładny programem studium można zapoznać się na stronie organizatora.

Z kolei program Akademii Ikony został spięty hasłem „Obraz i kult”. Mieszczą się w nim m.in. wykłady: „Ikony nierukotwornyje”, „Odrodzenie ikony w XX w.”, „«Ikonowy performance». Obrazowość liturgii i ikony”. Wśród wykładowców ks. dr Henryk Paprocki, ks. dr Piotr Nikolski, ks. Grzegorz Michalczyk, mgr Witali Michalczuk. Szczegóły na stronie organizatora.