aktum
| 22 marca 2015 ]

Jedno z drugim − spotkanie 18

Dywiz to nie tylko artykuły zamieszczane w internecie i wirtualna wymiana myśli. Chcemy Was na żywo chwycić za rękę i wziąć na słowo − stąd propozycja spotkania.

Jak zwy­kle Dywiz łączy „jedno z dru­gim”, to i tamto − tym razem Mszę i pój­ście na piwo (kawę, herbatę, ciastko lub pierogi – nie ingerujemy w jadłospis). Mówiąc nieco archa­icz­nie, dążymy do tego, by być „jedno z dru­gim”, a więc w jed­no­ści z innymi. Ujmując rzecz bardziej przyziemnie, zapraszamy na modlitwę, a później na rozmowę, której tematy pojawiają się spontanicznie: dają jej pożywkę ostatnie wydarzenia w Kościele, aktualnie czytane książki, obejrzane filmy, zmartwienia, zadumania i zachwyty.

Naj­bliż­szy ter­min naszego spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czyli „Jedno z dru­gim”, to wtorek, 24 marca, Eucha­ry­stia o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jacka (dominikanie, Warszawa, ul. Freta 10). Po Mszy – która nie jest spe­cjalną Mszą na tę oko­licz­ność, tylko „zwy­kłą” Mszą odprawianą codziennie o tej godzinie − trzeba wypa­try­wać dywi­zo­wej ekipy przed kościołem i śmiało dołą­czać.