widzimy
| 19 czerwca 2013 ]

Jezus – uchodźca

Jezus jest jednym z najbardziej znanych uchodźców na świecie. Chociaż o Józefie, Maryi i Jezusie uciekających przed Herodem do Egiptu rzadko mówi się, używając współczesnego słowa „uchodźcy”, to właśnie nimi byli – zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, dobytku w obawie przed utratą życia.

W takiej sytuacji są miliony osób na świecie. W czwartek, 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy.

Uchodźcą nie jest osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju, w poszukiwaniu lepszych warunków materialnych, ale taka, której kraj nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Procedura nadania międzynarodowej ochrony jest długotrwała, w Polsce uzyskuje ją znikomy procent osób, które ubiegają się o status uchodźcy.

Ci, którzy w Polsce otrzymali międzynarodową ochronę, są narażeni na ubóstwo z powodu nieznajomości języka i braku pracy. Według danych UNHCR (Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Polsce) niemal co drugi uchodźca w Polsce jest zagrożony bezdomnością, a tylko co piąty cudzoziemiec objęty ochroną międzynarodową ma zabezpieczony dach nad głową. Życie w ubóstwie i w sytuacji niepewnego jutra dotyka często całych rodzin.

Niektórzy twierdzą, że Ewangelia jest nieaktualna, że to historia sprzed tysięcy lat, która nie dotyczy nas współczesnych. Warto zauważyć, że dzieje się na naszych oczach.

Więcej o sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie można dowiedzieć się m.in. na stronie UNHCR.