aktum
| 9 października 2013 ]

Karol Wojtyła Fellowship

W Centrum Myśli Jana Pawła II trwa rekrutacja do drugiej edycji seminariów Karol Wojtyła Fellowship! Dywiz jest jednym z patronów medialnych tej inicjatywy. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.centrumjp2.pl/kwf

Od organizatorów:

Misja Karol Wojtyła Fellowship pozostaje niezmienna. Jest nią kształtowanie wiedzy i charakteru młodych ludzi – którzy już niedługo stanowić będą przyszłe polskie elity – dając im oparcie w źródłach kultury polskiej i europejskiej, zawartych w trójkącie łączącym ze sobą Jerozolimę, Ateny i Warszawę.

Trzy z seminariów, które rozpoczną się w drugiej połowie października, będą trwać przez cały rok akademicki. Będą to sesje dotyczące recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II, teologii politycznej Jana Pawła II oraz związków pomiędzy naukami ścisłymi a religią. Ponadto, w semestrze zimowym studenci będą mogli uczestniczyć w seminariach z problematyki prawa naturalnego, myśli wybitnego niemieckiego filozofa prawa Carla Schmitta, wyjazdowo-weekendowych sesji na temat przesłania Jana Pawła II wygłaszanego do rodaków podczas pielgrzymek do ojczyzny, kondycji cywilizacji i polityki europejskiej oraz wspólnych dróg łączących mesjanizm polski i żydowski.

Trzy ścieżki tematyczne spośród proponowanych będą nagradzane punktami ECTS. Wśród wykładowców znajdą się: prof. Jan Doktór, dr hab. Marek Cichocki, ks. dr Robert Skrzypczak, dr Paweł Milcarek, dr Franciszek Rakowski, dr Michał Gierycz oraz ojcowie Maciej Zięba i Michał Mrozek OP.

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, uczestnicy KWF będą mieli również możliwość wyjazdów na szkoły letnie w Żmiącej (woj. małopolskie) i hiszpańskiej Granadzie. Przewidywane są również szkolenia z korzystania Internetu w pracy naukowej, pozyskiwania grantów naukowych oraz specjalne „masterclass” z wybitnymi naukowcami krajowymi i zagranicznymi (prof. Zbigniew Stawrowski, Tracey Rowland i Josef Seifert).

Pierwsze zajęcia przewidywanie są po 20 października.