aktum
| 6 maja 2016 ]

Liturgia Męczenników

W czasie Ekumenicznej Liturgii Męczenników organizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio wspominani będą chrześcijanie, którzy w ostatnich latach ponieśli śmierć za swoją wiarę. Modlitwie, która odbędzie się 10 maja o godz. 19 w warszawskim kościele św. Marcina, przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz.

Podczas liturgii przywołane zostaną historie osób zamordowanych za wiarę w Chrystusa. Jak podkreślają członkowie Wspólnoty Sant’Egidio, należeli oni do różnych Kościołów, mówili różnymi językami i mieli różne kolory skóry – łączyła ich jednak wiara.

Lit Meczennikow

– Chcemy ogarniać miłosierdziem te sprawy i miejsca, do których nie potrafimy dotrzeć za pomocą naszych uczynków – mówią organizatorzy. Chodzi o Bliski Wschód, Północną Afrykę, Azję, Amerykę Południową, gdzie rozgrywa się dramat 200 milionów chrześcijan wszystkich wyznań prześladowanych za swoją wiarę.

Liturgia Męczenników organizowana jest w Warszawie po raz trzeci. Tym razem towarzyszy jej hasło „Świadkowie Miłosierdzia”, przypominające, że współcześni męczennicy całym swoim życiem głoszą Dobrą Nowinę i Miłosierdzie Boże. – Jesteśmy przekonani, że szczególnie w Roku Miłosierdzia mamy obowiązek głosić Zmartwychwstałego Chrystusa, który przez swoją śmierć „zburzył mur wrogości między ludźmi” – tłumaczą członkowie Wspólnoty Sant’Egidio. – Wierzymy, że Chrystus szczególnie mocno jest dziś obecny między prześladowanymi, mordowanymi, przepędzanymi ze swoich ojczyzn, uciekającymi przed biedą i wojną.

Zeszłoroczna Liturgia Męczenników, fot. Anna Matlak

Zeszłoroczna Liturgia Męczenników, fot. Anna Matlak

Wspólnota Sant’Egidio jest ruchem świeckich założonym w 1968 r. w Rzymie przez Andreę Ricardiego. Obecnie skupia ok. 60 000 osób w 73 krajach. Świąteczne obiady dla ubogich są przez nią organizowane na całym świecie. W Warszawie wspólnota funkcjonuje od 2008 r. i liczy ok. 80 osób. Poza pomocą bezdomnym angażuje się m.in. we wspieranie osób starszych i chorych, przeciwdziałanie przemocy i ksenofobii, działania na rzecz pokoju i międzyreligijnego pojednania.