aktum
| 2 czerwca 2014 ]

Liturgia Męczenników

„Z nieustępliwością prosimy Pana, aby rozbrojona została bluźniercza przemoc, która zabija w imię Boga” to jedno z wezwań, które pojawią się podczas Liturgii Męczenników. Wspólnota Sant’Egidio, która organizuje tę ekumeniczną modlitwę, pisze o niej następująco:

„Ich krew jest nasieniem jedności” – ta parafraza myśli Tertuliana w duchu nauczania św. Jana Pawła II przyświecać będzie ekumenicznej liturgii męczenników organizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio w Warszawie. XX wiek przyniósł najstraszniejsze wojny w dziejach ludzkości, a wraz z nimi miliony ofiar. Śmierć wielu z nich była świadectwem radykalnej radości głoszenia zbawczego przesłania Ewangelii, nawet za cenę własnego życia. W 21. stuleciu nasi bracia chrześcijanie wciąż oddają na całym świecie życie w imię Jezusa, dając świadectwo, które „nie szuka poklasku” i „nie unosi się pychą”. Dla nas, żyjących w Europie, pamięć o tych, którzy głosząc Ewangelię gotowi są ponieść śmierć, jest wezwaniem do postawienia pytania o własną wiarę.

Liturgia Męczenników, zorganizowana przez Wspólnotę Sant'Egidio w Rzymie, kwiecień 2014; fot. Marcin Kiedio

Dlatego jako Wspólnota Sant’Egidio zapraszamy w czwartek 12 czerwca na godzinę 19.15 do Kościoła pw. Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim wszystkich braci chrześcijan na ekumeniczną liturgię męczenników. Jak ważny jest ten ekumeniczny wymiar, niech świadczą słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej: „Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią, obok siebie, i udzielają sobie nawzajem pomocy w braterskiej miłości, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia i krwi, posiadający szczególną skuteczność nie tylko ze względu na kontekst, w którym się dokonuje, ale także – z racji komunii świętych – dla całego Kościoła”. Właśnie dlatego chcemy stanąć razem w zadumie nad tajemnicą krzyża Chrystusowego, aktualizowaną do naszej rzeczywistości przez świadectwo męczenników ostatnich lat na całym świecie.

KIEDY: czwartek 12 czerwca 2014 r.; godz. 19:15
GDZIE: Kościół Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim w Warszawie

Grafika: Marcin Kiedio