aktum
| 19 stycznia 2015 ]

Od lęku do miłości

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu zapraszają na cykl debat pod tytułem: „Od lęku do miłości”.

Druga debata „Katolik wobec wolności – od samowoli lub ślepego posłuszeństwa do odpowiedzialności” odbędzie się 22 stycznia 2015 roku w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta 20/24A o godz. 19.00

Swój udział zapowiedzieli:

  • Kamila Hertmanowska – pedagog, mediatorka, psychoterapeutka
  • o. Michał Paluch OP – teolog, filozof, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • Zuzanna Radzik – teolożka, publicystka „Tygodnika Powszechnego”
  • Piotr Sikora – teolog, filozof, publicysta „Tygodnika Powszechnego”

Prowadzenie: Anna Rygielska oraz Radosław Skrzypczyk

Więcej informacji na stronach:
www.klubtygodnika.pl/warszawa

www.pracowniadialogu.pl
www.facebook.com/KlubTPWarszawa