dzialamy
| 1 kwietnia 2015 ]

Piekło zgorzkniało

Pod­su­wa­my kil­ka myśli na Tri­du­um Pas­chal­ne. Sło­wom św. Pio­tra Damia­nie­go, Jana Chry­zo­sto­ma i litur­gii bizan­tyj­skiej towa­rzy­szą obra­zy Kazi­mie­rza Male­wi­cza. Opra­co­wa­nie cało­ści: Mar­cin Kie­dio.