kuriozum
| 5 października 2012 ]

Polska drugą Japonią!

Od nowe­go roku za bilet jed­no­ra­zo­wy ZTM war­sza­wia­cy zapła­cą 4,40 zł, zamiast 3,60 zł. Nie­wąt­pli­wie przy­czy­ni się to do popu­lar­no­ści rowe­rów miej­skich Vetu­ri­lo. I oto pro­sty spo­sób, by Pol­ska bły­ska­wicz­nie sta­ła się dru­gą Japo­nią.