dzialamy
| 27 kwietnia 2014 ]

Przerywamy milczenie: Ewa i Michał jednym ciałem

Dywizowe praktyki sakramentalne

W przeddzień kanonizacji Jana Pawła II część Dywizowego zespołu, Ewa Karabin i Michał Buczek poszli za słowami Księgi Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”.

Jan Paweł II, podejmując refleksję o małżeństwie, pisał: „To, że «stają się jednym ciałem», oznacza potężną więź ustanowioną przez Stwórcę, poprzez którą odkrywają swoje człowieczeństwo zarówno w pierwotnej jedności, jak też w tajemniczo atrakcyjnej dwoistości” („Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Lublin 2011, s. 36).

Od lewej: Ewa (dotąd) Karabin, Michał Buczek, Ewa Kiedio, Marcin Kiedio

Jak widać na zdjęciu, Ewa i Michał jeszcze nie dowierzają wspaniałościom czekającym ich w nowym stanie. Miny drugiej pary – Ewy i Marcina Kiediów – dowodzą skutków kilkuletniego małżeństwa.

Święty Jan Paweł II, nazwany papieżem rodziny, niech ma Ewę i Michała w swojej opiece!