aktum
| 4 marca 2014 ]

Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (2 Kor 8, 9) – rekolekcje wielkopostne

Od najbliższego czwartku do soboty (6-8 marca 2014 r.) w kościele św. Marcina na ulicy Piwnej w Warszawie rekolekcje wielkopostne głosił będzie ksiądz biskup Grzegorz Ryś.

Żródło: biskup-rys.pl

 

Biskup Ryś rozpocznie rekolekcje medytacją nad fragmentem z Drugiego Listu Pawła Apostoła do Koryntian – „Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem” (por. 2 Kor 8,9).

6-7-8 marca, godzina 18.30, Msza Święta z homilią, konferencja i adoracja, kościół św. Marcina na ulicy Piwnej w Warszawie

Widzimy się!