aktum
| 19 października 2016 ]

Teoteka – głębszy wymiar kina

Kinoteka, Centrum Myśli Jana Pawła 2 oraz ks. Andrzej Luter – a wraz z nimi Dywiz jako patron medialny – zapraszają na cykliczne pokazy filmów, które poruszają głębszy wymiar rzeczywistości. Każdemu spotkaniu towarzyszy dyskusja i spotkanie z gościem, które prowadzi ks. Luter.

Organizatorzy piszą o swoim pomyśle tak:

„Kino nośnikiem kultury i wartości” – idąc tropem tych słów św. Jana Pawła II postanowiliśmy zainaugurować cykl spotkań filmowych dotykających duchowego wymiaru ludzkiego życia. Nie nazywamy ich „filmami religijnymi”, bo takie nie istnieją, są to bardziej „filmy z motywami religijnymi”. Według Jana Pawła II wartości ludzkie i chrześcijańskie, zasługujące na uwagę i pochwałę, można znaleźć nie tylko w filmach odwołujących się bezpośrednio do tradycji chrześcijańskiej, ale także powstających w innych kręgach kulturowych i religijnych.

Chcemy, by nasze spotkania, były rodzajem społecznego doświadczenia, na wzór klubów filmowych. Mają tworzyć przestrzeń do dialogu i komunikacji, dzielenia się przeżyciami estetycznymi i wrażliwością. Cykl filmowy uruchamiany w Kinotece ma być tego rodzaju „klubem filmowym”. Przesłanie cyklu można by określić trzema słowami: wolność, duchowość, transcendencja.

Program:

29.11 | „Camille Claudel” reż. Bruno Dumont | Temat: Fanatyzm dobrych ludzi
24.01 | „Ryś” reż. Stanisław Różewicz | Temat: Pycha, czyli być jak Bóg
21.02 | „Iluminacja” reż. Krzysztof Zanussi | Temat: W poszukiwaniu sensu
21.03 | „Wielkie piękno” reż. Paolo Sorrentino | Temat: Upadek moralny, czyli „bóg glamouru”
25.04 | „Uczeń” reż. Kirill Serebrnikow

Bilety są dostępne w kasach kina i na stronie internetowej w cenie 18 zł.

Organizator: Kinoteka | Współorganizator: Centrum Myśli Jana Pawła II | Partner: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie | Patroni: Dywiz, Tygodnik Powszechny, W Drodze, Więź

teoteka_plakat