Czy w Bolesławcu działa kancelaria prawna prowadząca sprawy o odszkodowania?
3 min 7 miesięcy

Odszkodowanie jest formą rekompensaty za poniesione szkody i krzywdy. Osoby poszkodowane mogą zwrócić się o pomoc do adwokata w celu wyegzekwowania stosownej sumy od ubezpieczyciela. Niestety zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżają lub wręcz odmawiają wypłaty należnych środków. Sprawdź, którą kancelarię prawną, prowadzącą sprawy o odszkodowania, wybrać. 

Kiedy należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Na początku należy rozróżnić dwa powyższe pojęcia. Odszkodowanie dotyczy bowiem rekompensaty za szkodę majątkową (związaną zarówno z osobą, jak i mieniem), którą można łatwo oszacować. Natomiast zadośćuczynienie jest związane z doznaną krzywdą, czyli szkodą niemajątkową, trudną do wyliczenia. Najczęściej sprawy prowadzone przez kancelarie dotyczą szkód:

  • komunikacyjnych,
  • wynikających z błędów medycznych,
  • z naruszeniem dóbr osobistych,
  • do których doszło w miejscu pracy,
  • powstałych w związku z uszczerbkiem na zdrowiu.

Po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeniowy ma zwykle 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli sprawa trafi do sądu (m.in. ze względu na zaniżoną kwotę), poszkodowany może czekać kilka miesięcy na należne pieniądze. Bez wsparcia adwokata czas ten wydłuża się nawet do kilku lat.

Na czym polega pomoc prawna przy egzekwowaniu odszkodowania?

W pierwszej kolejności adwokat będzie starał się zakończyć polubownie sprawę, kontaktując się z przedstawicielami towarzystwa ubezpieczeniowego. Wspólnie z klientem ustalany jest plan działania oraz szacunkowa kwota, która jest w pełni satysfakcjonująca dla strony poszkodowanej. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, wtedy sprawa jest kierowana do sądu, gdzie radca prawny będzie reprezentował klienta podczas przesłuchań i rozmów ze świadkami oraz ubezpieczycielem. Kancelaria przygotuje stronę do rozprawy wraz ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów (w tym m.in. rachunków za podjęte leczenie czy faktur za naprawę doznanych szkód mienia). 

Czym kierować się podczas wyboru bolesławieckiej kancelarii prawnej?

Mimo iż wielu adwokatów proponuje współpracę zdalną, to klienci stawiają zwykle na lokalne firmy. Okazuje się jednak, że nie każda kancelaria prawna w Bolesławcu prowadzi sprawy dotyczące odszkodowań, dlatego wcześniej należy sprawdzić zakres świadczonych usług wybranych prawników wraz z opiniami na temat skuteczności i jakości obsługi. Przy skomplikowanych sprawach i sporych sumach odszkodowania najlepiej zatrudnić adwokata, który prowadził już podobne sprawy.