W jakim celu wykonywany jest audyt celny przez agencję AC Portah?
3 min 7 miesięcy

Gdyńska agencja współpracuje z firmami przewozowymi, spedycyjnymi i logistycznymi, a także klientami B2B. Zakres usług jest dopasowywany do potrzeb odbiorcy oraz rodzaju wykonywanej działalności. Podmiot oferuje doradztwo, ofertę szkoleniową, a także reprezentację przed organami celnymi. Agencja proponuje również przeprowadzenie tzw. audytu zerowego, który jest pierwszym etapem do uzyskania certyfikatu AEO. Sprawdź, jak marka AC Porath może wspomóc twoją działalność w branży przewozowej.

Dlaczego warto sporządzić audyt celny?

Tego rodzaju kontrola wewnętrzna jest przeprowadzana głównie w celu wykazania wszelkich nieprawidłowości w firmie, które mogłyby narazić przedsiębiorcę na dodatkowe koszty, utratę wiarygodności oraz konsekwencje celno-skarbowe. Gdyńska agencja wykonuje audyt celny wraz z listą działań podejmowanych przez klienta wymagających poprawy, aby dopasować świadczone usługi transportowe do obowiązujących norm. Weryfikacja zgodności pozwala lepiej przygotować się do odpraw i kontroli celnych, a także uzyskać dodatkowe (często niemałe) oszczędności w sytuacji, gdy dotychczas firma płaciła zbyt wysokie opłaty celne z powodu m.in. błędnej taryfikacji czy niestosowania preferencji pochodzenia.

Jak uzyskać certyfikat AEO?

Status upoważnionego przedsiębiorcy umożliwia skorzystanie z wielu uproszczeń dotyczących kontroli prowadzonych przez organy celne. Certyfikat jest wydawany na wniosek właściciela firmy, który spełni odgórnie określone wymogi. Najczęściej przewoźnicy czy spedytorzy przeprowadzają wcześniej tzw. audyt zerowy, który przygotowuje ich do przejścia przez całą procedurę AEO. Wśród najważniejszych korzyści uzyskania powyższego statusu można wymienić:

  • możliwość rozliczania VAT z tytułu importu,
  • zmniejszenie kwoty zabezpieczenia generalnego,
  • mniejsza liczba kontroli (wraz z opcją wyboru miejsca sprawdzenia przesyłki).

Jakie inne usługi świadczy agencja celna AC Porath?

Firma pomaga przejść przez wszystkie wymagane procedury, które obowiązują zarówno podczas tranzytu w krajach Unii Europejskiej, jak i poza wspólnotą. Przedstawiciele gdyńskiej agencji składają w imieniu klientów wnioski o uzyskanie stosownych zezwoleń oraz dokumentów, takich jak m.in. T1, T2 i T2L. Ponadto AC Porath prowadzi akademię, w ramach której organizowane są szkolenia dotyczące aktualnych przepisów celnych.